Naše fotky zvýšia trhovú hodnotu Vašej nehnuteľnosti

Atraktívne fotografie nehnuteľnosti vytvorené na profesionálnej úrovni výrazne zvyšujú pravdepodobnosť rýchlejšieho predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti za vyššiu cenu. Cieľom dobrej fotografie je u potenciálnych kupujúcich vzbudiť záujem a túžbu uvidieť nehnuteľnosť na vlastné oči. Z hľadiska prezentácie sú preto pútavé fotografie nehnuteľnosti kľúčové.

Pred fotením analyzujeme potenciál nehnuteľnosti

Profesionálne fotenie nehnuteľnosti vyžaduje, okrem zručnosti a kvalitnej fototechniky, aj dostatočný čas na prípravu. Pred fotením je dôležité zistiť charakter budovy alebo svetelné podmienky počas dňa, či stanoviť si najvhodnejší čas na fotografovanie nehnuteľnosti. Keďže svetlo môže výrazne ovplyvniť charakter fotografie, je potrebné ho dôkladne analyzovať. Okrem toho pred samotným fotografovaním je mimoriadne dôležitý home staging nehnuteľnosti. Pokiaľ je nehnuteľnosť obývaná, je potrebné ju dokonale upratať a odložiť všetky osobné veci a tiež veci, ktoré vytvárajú rušivý element na fotkách. V upravenej nehnuteľnosti je potrebné tiež zistiť, ktoré prvky je výhodné na fotografii zvýrazniť tak, aby sa vyzdvihli pozitívne črty nehnuteľnosti. 

Fotíme so špičkovou fototechnikou

Profesionálnou fototechnikou docielime, aby fotky mali vysokú technickú kvalitu, správnu expozíciu a ostrosť ako aj farebnú vernosť. Používame profesionálne zrkadlové DSLR digitálne fotoaparáty, ktoré ponúkajú kreatívne možnosti nastavenia a poskytujú fantastickú technickú kvalitu výsledných fotiek. Neoddeliteľnou súčasťou našej výbavy sú profesionálne širokouhlé a základné objektívy, ako aj osvetľovacia technika, blesk, expozimeter, alebo statív. Pred uverejnením fotografií vykonávame profesionálnu retuš a postprodukciu, čím sa zabezpečí excelentná výstupnú kvalita fotiek.

Na našich fotkách zachytávame emóciu priestoru

Psychológovia tvrdia, že stačí iba 7 sekúnd na to, aby si ľudia vytvorili svoj ucelený názor. Navyše za jednu desatinu sekundy človek priraďuje charakterové črty ako napríklad dôveryhodnosť. Keďže pri predaji nehnuteľnosti prvý dojem vytvára práve fotografia, je mimoriadne dôležité, aby bola pútavá, kvalitná a profesionálna. Keďže sa vieme vžiť do pocitov kupujúcich, fotíme nehnuteľnosti tak, aby výsledná fotografia bola profesionálna a orientovaná na ich vnemy a pocity. Na našich fotkách zachytávame emóciu priestoru. Takto prezentovaná nehnuteľnosť pritiahne pozornosť väčšieho počtu potenciálnych kupujúcich čo dáva predpoklad k tomu, že sa zvýši aj trhová cena nehnuteľnosti.