Splňte si svoj sen a bývajte vo vlastnom!

Sprostredkujeme hypotéku alebo iný úver šitý na mieru Vašim potrebám. Vyjednáme najvýhodnejšie podmienky s najnižšou úrokovou sadzbou na trhu. Máme detailne zmapované postupy poskytnutia hypotéky, poplatky spojené s hypotékou, úročenie hypotekárnych úverov a fixácie úrokových sadzieb, podmienky bánk pre predčasné splatenie hypotéky a mimoriadne splátky. Správnym výberom hypotéky môžete ušetriť značnú sumu finančných prostriedkov.

Naša spoločnosť je finančným sprostredkovateľom registrovaným v Národnej banke Slovenska v sektore Poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Finančné sprostredkovanie poskytujeme v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.


Hypotéka na bývanie

Hypotekárny úver je dlhodobý úver zabezpečený nehnuteľnosťou. Splatnosť hypoték sa pohybuje v rozmedzí 4 až 30 rokov. Niektoré banky vedia poskytnúť splatnosť až na 40 rokov.

Hypotekárny úver poskytuje banka na tieto účely:

  • údržbu tuzemských nehnuteľností,
  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, t.j. kúpa bytu, domu, pozemku, rekreačného zariadenia, chaty, chalupy, priestorov na podnikanie a pod.,
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb (výstavba, prístavba, nadstavba, dostavba, rekonštrukcia, oprava),
  • splatenie poskytnutého úveru (hypotekárneho aj nehypotekárneho) použitého na vyššie uvedené účely.

O hypotéku môže požiadať:

  • občan SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden so žiadateľov je občanom krajiny EÚ
  • fyzická osoba, ktorá je dovŕšila vek 18 rokov
  • žiadateľ má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať.

HYPOTÉKA NA REFINANCOVANIE

Ak hľadáte výhodnejšiu hypotéku akú máte a chcete si znížiť mesačnú splátku alebo upraviť dobu splácania, pomôžeme Vám s refinancovaním úveru.

Hypotekárne úvery na refinancovanie sú určené na splatenie iných, menej výhodných hypotekárnych úverov. Princíp refinancovania spočíva v predčasnom splatení pôvodnej hypotéky novou hypotékou, pričom pre zabezpečenie úveru je využitá rovnaká nehnuteľnosť. Najčastejším dôvodom pre zmenu poskytovateľa hypotekárneho úveru je výhodnejšia úroková sadzba.

Nižší úrok a nižšie poplatky vám prinesú maximálnu úsporu na hypotéke. Čím menej zaplatíte banke, tým viac zostane Vám. Môžete si tiež zmeniť dobu splácania, fixáciu úrokovej sadzby alebo si hypotéku navýšiť.

AMERICKá HYPOTÉKA

Ak nechcete dokladovať účel použitia Vášho hypotekárneho úveru, americká hypotéka je pre Vás tou správnou voľbou. Peniaze pri americkej hypotéke môžete použiť podľa svojich predstáv.

Americké hypotéky, resp. bezúčelové úvery sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti. Najčastejšie sa využívajú na rekonštrukcie, nákup zariadenia, automobilov, ale aj kúpu nehnuteľností, na ktoré nemožno využiť klasické hypotekárne úvery. Čoraz častejšie sa využívajú aj na konsolidáciu dlhov, t.j. na splatenie iných, nevýhodnejších úverov alebo pôžičiek.

Pomôžeme Vám pripraviť všetky doklady k žiadosti tak, aby sme Vám vedeli vyjednať najvýhodnejšie úroky a poplatky, ako sú bežne dostupné v bankách. Máme detailne zmapované postupy vybavenia hypotéky, poplatky spojené s hypotékou, úročenie hypotekárnych úverov a fixácie úrokových sadzieb, podmienky bánk pre predčasné splatenie hypotéky a mimoriadne splátky. Správnym výberom hypotéky môžete ušetriť významné finančné prostriedky.

Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých je zvýhodnený úver, pri ktorom žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky, získava daňový bonus vo výške 50% zaplatených úrokov v predchádzajúcom roku, maximálne do výšky 400 € ročne počas obdobia 5 rokov. Maximálna výška úveru môže byť 50 000 €, zároveň však platí, že pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 70 %.

Podmienky získania daňového bonusu:

Hypotéka pre mladých a daňový bonus sa vzťahuje na úvery s maximálnou výškou do 50 000 EUR, len na jednu zmluvu. Daňový bonus si môže uplatniť len klient – hlavný dlžník v podávanom daňovom priznaní alebo prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý mu daňové priznanie zabezpečuje. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká.

Žiadatelia ku dňu podania žiadosti o úver musia byť vo veku 18 – 35 rokov. Hlavný dlžník, ale aj spoludlžník musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere splniť podmienku príjmu. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR počas predchádzajúceho štvrťroku.

Účelom úveru musí byť nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu a splatnosť od 5 do 30 rokov. Zakladaná nehnuteľnosť musí byť na Slovensku.

Hypokalkulačka

Cena nehnuteľnosti up down
Úroková sadzba (%) up down
Splatnosť v rokoch up down
Vlastné zdroje up down

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Výška mesačnej splátky má len informatívny charakter.