PREČO PRENAJAŤ NEHNUTEĽNOSŤ CEZ NÁS?

Zabezpečíme kontinuálny prenájom Vašej nehnuteľnosti prevereným a bonitným nájomníkom za najvýhodnejších podmienok a vo veľmi krátkom čase. Prevedieme Vás celým procesom prenájmu, od prvého kontaktu, homestagingu a profesionálneho fotenia cez obhliadky a výber vhodného nájomcu až po protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.

VYBERIEME A PREVERÍME NÁJOMNÍKA

Nájsť vhodného, korektného a bonitného nájomníka je našou kľúčovou úlohou. Preverenie bonity a serióznosti potenciálneho záujemcu je u nás samozrejmosťou. Potenciálneho nájomcu preveríme v evidencii dlžníkov, preveríme či má trvalý pracovný pomer alebo jeho schopnosť uhrádzať mesačné nájomné. Rovnako preveríme jeho referencie od predchádzajúcich prenajímateľov. Až po dôkladnom preverení bonity a serióznosti klienta Vám odporučíme podpísať s ním nájomnú zmluvu.

ZABEZPEČÍME KONTINUÁLNU OBSADENOSŤ

Aktívnym prístupom a komunikáciou Vám zabezpečíme kontinuálnu obsadenosť Vašej nehnuteľnosti. Prostredníctvom CMA analýzy aktualizujeme reálnu trhovú cenu prenájmu. Zohľadnením Vašich požiadaviek navrhneme kontinuálnu stratégiu prenájmu. V dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti nájomnej zmluvy prezentujeme aktuálnemu nájomcovi novú ponuku a zároveň oslovujeme klientov z internej databázy. Vybratého klienta preveríme a následne zabezpečíme vypracovanie novej nájomnej zmluvy, ktorá bude zohľadňovať špecifiká konkrétneho nájomného vzťahu prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie. Tým pre Vás zaručíme pravidelný tok finančných prostriedkov z prenájmu.

PROTOKOLÁRNE EVIDUJEME NEHNUTEĽNOSŤ

Protokolárne evidujeme technický stav nehnuteľnosti pred a po prenájme. Súčasťou evidencie je aj zoznam hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nehnuteľnosti. Zároveň vám  poradíme aj s prevodom energií na nových nájomníkov.